Wholesale och egen retail

Många av våra kunder har en eller flera egna butiker i Sverige och/eller utomlands. För dessa butiker är det viktigt att snabbt få in nyheter från leverantörerna, och inte minst att få kompletteringar skickade till sig snabbt och kontinuerligt. Många lägger veckobeställningar regelbundet, som ska levereras en viss dag varje vecka. Dessutom kan kundbeställningar som läggs i butik vara än mer brådskande, och skickas då i möjligaste mån samma dag som order kommer till oss. Här gäller det att jobba snabbt och flexibelt, ett arbetssätt som Korallen verkligen utvecklat och förfinat under de många år vi arbetat med distribution.

Vid sidan av egna butiker sker naturligtvis ett stort antal leveranser till återförsäljare över hela världen. Även här är snabbhet och flexibilitet våra ledord i arbetet. Vi kan skicka varor med ett stort antal speditörer, du väljer om du vill använda de speditörer du själv har ett konto hos, eller om du vill ha ett konto via Korallen för någon av våra rekommenderade speditörer. Fraktpriserna hos dessa ligger lågt, då vi har möjlighet att förhandla fram dem med vår samlade volym av leveranser för samtliga kunder.

Ett växande antal större butiker och kedjor kräver idag en hel del av sina leverantörer. Sändningarna ska levereras en viss dag, ibland till och med en särskild tid. De kräver specialdokument för sändningar och de kräver att godset ska märkas på ett särskilt sätt. Vi har mycket stor vana att leverera varor till dessa mottagare, och arbetar nära både våra kunder och fraktbolagen för att så långt det är möjligt följa alla krav som mottagarna kan ställa på leveranserna.