Webshop

E-handeln har vuxit enormt mycket under de senaste åren, och självklart har Korallen anpassat service och tjänster efter de särskilda krav som ställs på leveranser till privatpersoner. Här är snabbhet, noggranhet och flexibilitet än mer i fokus än vid leveranser till återförsäljare. Ledtiden för en weborder är normalt sett en dag, vid reatider något längre.

Som e-handelskund hos Korallen kan du själv avgöra vilka moment du vill att Korallen ska utföra. För en del av våra kunder utför vi större delen av hela kedjan för dessa leveranser, från ordermottagning direkt i webshopen till återrapportering av leveransinfo till slutkund via mail. För andra sköter vi enbart själva plocket och leveransen från lagret. Du bestämmer själv vilka moment som ska ingå i vår service. Vill du ha plagget inslaget i silkepapper med en rosett utanpå? Inga problem! Vill du att vi skickar med en present till mottagaren? Inga problem!

En mycket viktig del av arbetet med e-handel är returhanteringen. Kunden vill självklart ha tillbaka sina pengar eller få sin utbytesvara så fort som möjligt. Även i detta moment har vi utarbetat rutiner för att så snabbt och säkert som möjligt packa upp, avsyna, rapportera returer samt skicka bytesvara till kund.