Miljöpolicy

På Korallen ska vi bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska så långt som möjligt bidra till en hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen. Vi ska aktivt och medvetet värna om miljön.

Därför ska vi

 • Låta gällande lagar och föreskrifter utgöra miniminivån för våra miljöåtaganden
 • Väga in miljökonsekvenser i alla våra beslut, stora som små
 • Aktivt arbeta med våra betydande miljöaspekter och hålla dessa uppdaterade och relevanta
 • Hushålla med vatten, kemikalier och energi samt minimera användningen av icke förnyelsebara resurser
 • Öka kunskapen och miljömedvetenheten inom företaget med målet att all personal i alla sammanhang tar hänsyn till miljöpåverkan
 • Vi ska försöka påverka våra kunder att tänka miljövänligt och utför därför inga miljöfarliga processer så som klorblekning
 • Prioritera GOTS-godkända kemikalier
 • Genomföra beständiga färgningar för att maximera produkternas livslängd
 • Sträva efter att ha miljömedvetna leverantörer
 • Eftersträva transporter med så liten miljöpåverkan som möjligt, både hos kunder och inom företaget
 • Sortera och återvinna allt material som är möjligt